Categoria D

Vehicul care are o lungime de cel putin 10 m, o latime de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteza de cel putin 80km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de inregistrare a vitezei.

Cursantul este obligat sa:
– sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica
– sa posede asupra sa buletinul (cartea)de identitate si fisa de evidenta a orelor
– sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto
– sa promoveze testele finale de absolvire a scolii

Documente necesare pentru inscriere
– varsta minima 23 ani si 9 luni
– copie buletin sau C.I., permis conducere
– cazier judiciar cu mentiunea examen auto
– test psihologic apt ,categoria D
– fisa medicala apt Grupa II, categoria D
– taxa permis 68 ron platita la posta ( prin mandat postal) sau la Trezoreria Ploiesti

Durta cursului:

8 saptamani, daca se poseda permis de conducere categoria B cu o vechime de pana la 1 an;

5 saptamani ,daca se poseda permis de conducere categoriile C si/sau D1 cu o vechime de pana la 1 an;

4 saptamani, daca se poseda permis de conducere categoriile Csi/sau D1 cu  o vechime minima de 1 an.

Dosarul pentru examen cuprinde urmatoarele documente:
– Fisa de scolarizare eliberata de scoala
– Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala).
– Cazier judiciar (cu mentiunea: pentru examen auto).
– Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere
– Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere