Categoria C

Categoria C cuprinde autovehiculele, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 Kg.;

Durata cursului este de  5 saptamani, timp in care se efectueaza ore de pregatire teoretica si ore de pregatire practica.

Cursantul este obligat sa:
– sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica
– sa posede asupra sa buletinul (cartea) de identitate si fisa de evidenta a orelor
– sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto
– sa promoveze testele finale de absolvire a scolii

Documente necesare pentru inscriere:
– varsta minima 20 ani si 9 luni
– copie buletin sau C.I., permis conducere
– cazier judiciar cu mentiunea examen auto
– test psihologic apt categoria C
– fisa medicala apt Grupa II, categoria C
– taxa permis 68 ron platita la posta ( prin mandat postal) sau la Trezorerie Ploiesti.

Dosarul pentru examen cuprinde urmatoarele documente:
– Fisa de scolarizare eliberata de scoala
– Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala).
– Cazier judiciar (cu mentiunea: pentru examen auto).
– Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere;
– Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere