Categoria AM

Moped – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.

Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pt. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea carţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Varsta minima :16 ani.

Durata minima pregatirie teoretica practica(saptamani)

2 saptamani.

Pachetul cuprinde:

– pregatire teoretica este de 24 ore ;
– pregatire practica in poligon este de 8 ore timp in care trebuie sa parcurgeti 8 km;

– echipament complet in timpul orelor de pregatire practica:casca,vesta cu protectii,manusi,genunchere;
– plata se poate face in rate

Examenul
Cursantul este obligat sa:
– sa se prezinte la orele de pregatire teoretica si practica;
– sa posede asupra sa buletinul sau C.I. si fisa de evidenta a orelor;
– sa respecte programa de invatamant si indicatiile instructorului auto;
– sa promoveze testele finale de absolvire a scolii;

Documente necesare pentru inscriere:
– copie buletin sau C.I.;
– cazier judiciar cu mentiunea examen moto;
– test psihologic apt categoria AM;
– fisa medicala apt Grupa I,  categoria AM;
– taxa permis in valoare de 68 ron platita la posta (prin mandat postal) sau la Trezorerie Ploiesti;

Dosarul pentru examen va cuprinde urmatoarele documente:
– Fisa de scolarizare eliberata de scoala;
– Cerere de inscriere la examen (se elibereaza de catre scoala);.
– Fisa medicala – efectuata in unitati din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
– Cazier judiciar (cu mentiunea: pentru examen auto);
– Chitanta care reprezinta contravaloarea permisului de conducere;

– Copii xerox:buletin sau C.I., permis de conducere (daca este cazul);